Formations

Trajecten

Gender-SPOT

Gaandeweg jouw Genderweg? 

Zoek je een veilige plek om eventueel samen met je geliefden en belangrijke anderen een weg te banen binnen je genderverhaal? We ont-poppen, ont-dekken en ont-wikkelen jouw identiteit via spreken & doen. Beweging, uiterlijk, seksualiteit, relaties en zelfwaarde komen aan bod, begeleid door ons team van psychologen, therapeuten en coaches. 

Je volgt het individuele ‘Ontpoppingstraject’ en je kan nog extra aanvullen met wat bij je past. Op die manier werken we samen toe naar een identiteit die niet alleen plaats geeft aan je lichaam maar ook aan je zijn…

Naast nog een kindertraject, is er bij Gender-SPOT ook nog plaats voor ‘kinderen van’.

Bekijk de folder

Family Tree

Je belangrijkste verhoudingen in kaart? Kunnen spreken en/of doen ten opzichte van derden zonder dat ze aanwezig hoeven te zijn? In een veilige groep met herkenbare verhalen?

Via familieopstelling wordt er een bepaalde verhouding of situatie ten op zichte van belangrijke anderen bewerkt en verwerkt. De probleemstelling wordt besproken en opgesteld in de ruimte met andere willekeurige maar waardevolle anderen. Je kan je inschrijven als representant of als vraagsteller.